TT38 talenttest for ledere

– baseret på den evidensbaserede TT38 test og adfærdspsykologi i organisationer

TT38 talenttest er et effektivt strategisk ledelsesværktøj

Hvis du føler, at der er mere potentiale, der kan bringes i spil for dig og dine medarbejdere, så er dette noget for dig.

Du får 2½ timers feedback på en dansk evidensbaseret personlighedstest (TT38 talenttest), som blandt andet fortæller utrolig meget om dig som person og dine særlige styrker (talenter). Du vil også få indsigter på evt. svage områder, hvor du med fordel kan blive styrket ved at team op med den eller de rette.

Feedbacken bliver givet på en måde, så du i stor stil også kan anvende den til at styrke samarbejdet med dine medarbejdere.

Du vil efter testen også være i stand til i højere grad at fordele opgaverne bedre i teamet ud fra, hvem der udfører opgaven bedst muligt og ikke hvem, der melder sig til den (den mest ansvarlige). Det optimale er selvfølgelig, at vi kender medarbejdernes testsvar men dette er det næstbedste.

Der er afsat tid til, at du kan komme med udfordringer/situationer, som vi kan finde muligheder for at løse gennem din profil eller bruge som eksempler, så du får mest muligt ud af vores samtale.

 

For dit eget vedkommende vil testen blandt andet give dig svar på:

 • Hvad du er særlig stærk til og med fordel kan gøre mere af
 • Hvordan du samarbejder og møder andre bedst muligt
 • Hvilke elementer dit job skal indeholde for at du trives i det
 • Hvad der dræner dig på jobbet (og hvordan du løser det)
 • Hvordan dine talenter passer ind i fremtidige karriereønsker – eller omvendt

Du bliver bedre til det, du allerede ved du er god til

Sjovt nok bliver du efter forløbet stærkere til det, du allerede føler, du er god til – fordi du nu med sikkerhed ved, at det er du stærk til. Når ting kommer ned på papir, bliver de pludselig tydeligere. Og samtidig finder vi nogle af dine blind spots så du kan navigere rundt om dine egne benspænd.

Hvad indeholder rapporten

Din rapport viser dig grafiske fremstillinger af netop din profil på følgende parametre:

 

 • Dine 34 talenter (f.eks. målrettet, strategisk, analyserende, idérig, problemløsende)
 • Diskussions/konfliktstyrker (er du samarbejdende, undvigende eller..)
 • Stressprofil (ikke om du har stress men din evt. risiko ud fra 3 profiler)
 • Indre drive styrker (din indre motivation og geist – det, der skal være tilstede)
 • Motivationsstyrker (hvad giver dig energi på jobbet – udover at arbejde mest muligt med dine toptalenter)
 • Adfærdsstyrker (de 7 mest efterspurgte af ledere til nyansættelser)
 • Teamstyrker (dine styrker på de 9 vigtigste teamroller)
 • Innovationsstyrker (dine styrker fra idefase til implementering)
 • Salgsstyrker (dine styrker og svagheder ift. opgavetyper & go-to-market strategier samt teamleder-score)  

Medarbejderudvikling med talenttesten kan ses på bundlinjen

En meta-analyse af 1.2 mio personer, viste følgende relation mellem talentbaseret medarbejderudvikling og virksomhedens output:

• Kundeengagement: 3,4–6,9% forøgelse
• Medarbejderengagement: 9–15% forøgelse
• Profit: 14,4–29,4% forøgelse
• Salg: 10,3–19,3% forøgelse
• Hvis lav churn af medarbejdere: 5,8–16,1% reduktion
• Hvis høj churn af medarbejdere: 26–71,8% reduktion

Kilde: Talents Unlimited

Hvorfor Charlotte?

Jeg er certificeret og har en master i TT38 talenttesten, som er den højeste opnåelige uddannelse på området. Derudover bruger jeg min viden fra terapien og coaching-verdenen til at hjælpe dig bedst muligt til at forstå dig selv og andre mennesker. Derudover er min egen talentpakke blandt andet rigtig stærk til at kommunikere på en forståelig måde samt udvikle mennesker.

I ca. 25 år har jeg hjulpet mennesker og virksomheder med at skabe resultater gennem kompetent rådgivning og sparring – ved at møde mennesker, hvor de er, og på bedste vis hjælpe dem derhen, hvor de gerne vil være.

Det praktiske

Testen tager mellem 13 og 50 minutter.

Når du har gennemført testen, kontakter jeg dig for booking af vores samtale, som tager ca. 2½ timer, som kan være enten fysisk eller et videomøde. Der er mange informationer under mødet så du er velkommen til at optage samtalen, så du kan aflytte den så tit du ønsker. Og du slipper for at tage en masse noter undervejs.

Har du spørgsmål til din feedback efter samtalen er du velkommen til at kontakte mig for uddybning inden for 6 måneder. Jeg vil gerne, at du får mest muligt ud af testen og min feedback.

Pris for forløbet ekskl. moms kr. 7.490  

Tilbud resten af 2022:

1 times ekstra sparring på spørgsmål (enten for forlængelse af mødet eller som ekstra onlinemøde).

F.eks. “hvilke ressourcer skal jeg tænke ind i min afdeling/virksomhed” eller rådgivning om håndtering af specifikke medarbejdersituationer.

 

NB: Udover at være stærk til personlig udvikling bruges den også til udvikling af teams (se mere her: Forstå og udnyt dit teams potentialer | charlotteramskov.dk) . Testen er også meget anvendt i firmaer til blandt andet rekrutteringer, on- og reboarding

NOGLE AF KUNDERNE SIGER:

Bestilling, spørgsmål eller ønske om afklarende samtale

Du vil blive kontaktet snarest.

Alle henvendelser sker i overenstemmelse med persondataloven og EU’s GDPR. Du kan læse mere her.