Privatlivspolitik

Vi ønsker at respektere dit privatliv og være transparente i den måde, hvorpå vi behandler og indsamler dine personoplysninger. Vi vil bestræbe os på, at du kender dine rettigheder, og at al indsamling af persondata sker i henhold til den gældende lovgivning.

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler, opbevarer og videregiver dine persondata. Privatlivspolitikken omfatter alle, der benytter vores services samt vores website og dets undersider.

Skulle du have spørgsmål til vores håndtering af persondata, eller har du en forespørgsel om de persondata, vi har på dig, kan du skrive til mail@charlotteramskov.dk. Læs eventuelt mere i afsnittet Indsigt og klager.

Indsamling af persondata

Vi indsamler persondata på følgende måder:

  • Tilmelding af nyhedsbrev (kan også være deaktiveret i perioder)
  • Gennem udfyldning af formularer på vores hjemmeside
  • Ved brug af cookies

For at se mere om, hvordan vi benytter cookies og til hvilket formål, kan du rulle ned til vores cookiesektion.

Vi indsamler og behandler typisk en række tekniske oplysninger bl.a. om dit device (den enhed du benytter, når du besøger vores website – fx computer, tablet eller mobil), IP-adresse, din placering og din færden på vores hjemmeside.

Formål – Hvorfor indsamler vi personoplysninger, og hvad bruger vi dem til?

De oplysninger vi indsamler benyttes til at identificere dig som bruger. Oplysningerne kan herefter benyttes til at give dig en bedre brugeroplevelse og tilpasse vores markedsføring. Er det påkrævet i forhold til lovgivningen, anmoder vi selvfølgelig altid om dit samtykke, før vi benytter dine persondata i forbindelse med markedsføring eller anden aktivitet. De oplysninger vi anmoder ved udfyldning af formularer, vil kun blive benyttet til de/det beskrevne formål. Vi indsamler udelukkende persondata, hvis der foreligger en saglig begrundelse herfor.

 

Opbevaring af persondata

Tid: Hvor lang tid opbevarer I mine persondata?

Vi opbevarer altid kun dine persondata i det lovlige tidsrum. Har vi ikke længere en saglig grund til at opbevare dine personoplysninger, vil de blive slettet. Hvor lang tid vi opbevarer og behandler dine oplysninger, afhænger af baggrunden for opbevaringen. Vi kan derfor ikke oplyse en generel tidsramme for opbevaring og behandling af dine personoplysninger.

 

Videregivelse af persondata

Vi benytter os af en række tjenester og samarbejdspartnere, hvor vi videregiver dine persondata til tredjepart. Det kan f.eks. være din adfærd på vores hjemmeside, geografisk placering, køn og alder. Hvis du vil vide mere om, hvilke tredjeparts-services vi benytter, kan du rulle ned til cookieafsnittet.

Herudover benytter vi os også af en række andre udbydere til behandling og opbevaring af persondata.
Herunder:

  • Simply.com  – Webserver til hosting af charlotteramskov.dk og håndtering af mail
  • Microsoft – Håndtering af arbejdsfiler herunder backup af mails og andre dokumenter, som kan indeholde persondata.
  • Talents Unlimited – som opsamler dine indtastede svar og danner din TT38 talenttest rapport (kun for TT38 talent test)

Når vi videregiver persondata, sikrer vi os, at dine data får tilstrækkelig beskyttelse, og at oplysningerne aldrig bliver benyttet til andet end det oplyste. Det betyder, at vi udelukkende benytter databehandlere i EU eller aktører uden for EU, som lever op til persondataforordringen.

 

Cookies

Sikkerhed

For at sikre dine oplysninger bedst muligt, har vi både organisatorisk og teknisk foretaget en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som skal sikre, at dine persondata ikke behandles i strid med lovgivningen eller bliver tilgængelige for uvedkommende.

 

Datalæk – Sådan forholder vi os

Vi gør, hvad vi kan for at sikre dine persondata bedst muligt, men selv med de bedste procedurer og sikkerhedsforanstaltninger har historien vist, at datalæk stadig kan forekomme. Derfor mener vi også, at du skal have indblik i, hvordan vi forholder os, hvis vi skulle blive udsat for et læk af persondata.
Vi vil gerne understrege, at vi ikke har haft et læk af persondata.

Skulle vi blive udsat for et læk af dine personoplysninger, vil du så vidt muligt blive underrettet derom. Vi vil altid bestræbe os på at stoppe et datalæk hurtigst muligt, og et sådant vil blive indberettet til Datatilsynet inden for 72 timer.

 

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst de persondata, vi har om dig, og du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du har givet til behandling af disse. Hvis data som omhandler dig er ukorrekte, kan du anmode om at få disse slettet eller rettet. Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, medmindre der er forhold, som gør, at vi stadig skal behandle dem – f.eks. pligt til at opfylde anden lovgivning.

Du kan rette henvendelse om ovenstående til mail@charlotteramskov.dk

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine persondata, har du mulighed for at rette henvendelse til Datatilsynet.

Dette website og dets undersider ejes og administreres af:

Charlotte Ramskov
Sdr. Mosevej 21
8543 Hornslet
CVR: 41 69 79 54

Læs handelsbetingelser her